Arnau de Vilanova: Bibliografia i recursos

Lectures recomanades

McVaugh, Michael R. Arnau de Vilanova. En: Vernet, Joan; Parés, Ramon, eds. La ciència en la història dels Països Catalans. Vol. 1: Dels àrabs al Renaixement, Valencia: Institut d’Estudis Catalans – Universitat de València; 2004, p. 443-453.

Mensa i Valls, Jaume. 1997. Arnau de Vilanova. Barcelona: Rafael Dalmau; 1997.

Paniagua, Juan Antonio. Studia arnaldiana: trabajos en torno a la obra médica de Arnau de Vilanova, c. 1240-1311. Barcelona: Fundación Uriach 1838; 1994.

Estudis

Batllori, Miquel.  Arnau de Vilanova i l’arnaldisme. Valencia: Tres i Quatre; 1994.

Cifuentes, L. 2006. La ciència en català a l’edat mitjana i el Renaixement. Barcelona-Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona-Universitat de les Illes Balears; 2006. 2 ed.

Giralt, Sebastià. The Legend of Arnau de Vilanova, from the Middle Ages to the Early Modern Times. En: Paravicini Bagliani, Agostino, ed. The Medieval Legends of Philosophers and Scholars. Florencia: SISMEL-Edizioni del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 21), 2013, p. 411-444.

Perarnau, Josep, ed. Actes de la I Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 1995, 2 vols. 

Perarnau, Josep, ed. Actes de la II Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 2005. 

Perarnau, Josep, ed. Actes de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 2014. 

Ziegler, Joseph. Medicine and Religion c. 1300: The Case of Arnau de Vilanova. Oxford: Clarendon Press; 1998.

Fonts

Obra mèdica:

Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia (AVOMO). Barcelona: Universitat de Barcelona-Fundació Noguera. Volums publicats:

II. Aphorismi de gradibus, ed. M.R. McVaugh (1975).
III. De amore heroico / De dosi tyriacalium medicinarum, ed. M.R. McVaugh (1985).
IV. De consideracionibus operis medicine sive de flebotomia, 
ed. L. Demaitre i P. Gil-Sotres (1988).
V.1. De intencione medicorum, ed. M.R. McVaugh (2000).
V.2. Tractatus de humido radicali, 
ed. M.R. McVaugh, C. Crisciani; G. Ferrari (2010).  VI.1. Medicationis parabole, ed. J.A. Paniagua / Pirqé Arnau de Vilanova, ed. L. Ferre; E. Feliu (1990).
VI.2. Commentum in quasdam parabolas et alias aphorismorum series, 
ed. J.A. Paniagua i P. Gil-Sotres (1993).
VII.1. Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis (De improbatione maleficiorum), ed. S. Giralt (2005).  
X.1. Regimen sanitatis ad regem Aragonum, ed. L. García-Ballester; M.R. McVaugh; P. Gil-Sotres (1996).
X.2. Regimen Almarie, ed. M.R. McVaugh; L. Cifuentes (1998).
XI. De esu carnium, ed. D. Bazell (1999).
XIV. Expositio super aphorismo Hippocratis 
In morbis minus – Repetitio super aphorismo Hippocratis Vita brevis, ed. M.R. McVaugh; F. Salmón (2014).
XV. Commentum supra tractatum Galieni de malicia complexionis diverse, ed. L. García-Ballester;  E. Sánchez Salor / Doctrina Galieni de interioribus, ed. R. Durling (1985).
XVI. Translatio libri Galieni de rigore et tremore et iectigatione et spasmo, 
ed. M.R. McVaugh (1981).
XVII. Translatio libri Albuzale de medicinis simplicibus, ed. A. Labarta; J. Martínez Gázquez; M.R. McVaugh; D. Jacquart; L. Cifuentes (2004). 

Vilanova, Arnau de. Regiment de sanitat per al rei d’Aragó. Aforismes de la memòria. Carré, Antònia, ed. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2017.

Traduccions:

Arnau de Vilanova. Obres catalanes. Volum II: Escrits mèdics, noticia preliminar y edición de Miquel Batllori; prólogo de Joaquim Carreras i Artau. Barcelona: Barcino (Els Nostres Clàssics, A 56); 1947.

Arnau de VilanovaLa prudència de l’escolar catòlic i altres escrits. Introducción de Jaume Mensa i Valls. Traducción de Jordi Raventós. Barcelona: Proa (Clàssics del Cristianisme); 2002.

Arnau de Vilanova.Tractat sobre l’amor heroic. Introducción y texto latino de Michael McVaugh. Traducción y notas de Sebastià Giralt. Barcelona: Barcino (Biblioteca Barcino, 7); 2011.

Pàgines d’internet i altres recursos

Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Villanova. Universitat Autònoma de Barcelona. [Actualitzada 2016; citada 11 Jun 2020]. Disponible en aquest enllaç.