PART I: UN RECORREGUT CRONOLÒGIC

Presentació

Una introducció a la història de la ciència, la tecnologia i la medicina

José Ramón Bertomeu Sánchez

1. Orígens

Carmel Ferragud

De la foscor a la llum: una falsa metàfora

Continguts · Bibliografia i recursos

La ciencia en temples i àgores

Contingut · Bibliografia i recursos

Galè i el seu llegat

Contingut · Bibliografia i recursos

Les enciclopèdies: Aristòtil i Plini

Contingut · Bibliografia i recursos

Els antics i les matemàtiques

Contingut Bibliografia i recursos

2. Edat Mitjana

Carmel Ferragud

Molt més que foscor

Continguts · Bibliografia i recursos

Del monestir a la universitat

Continguts · Bibliografia i recursos

Arnau de Vilanova

Continguts · Bibliografia i recursos

El taller de l’apotecari i de l’alquimista

Continguts · Bibliografia i recursos

Mons en contacte

Continguts · Bibliografia i recursos

3. Revolució Científica I

José Pardo Tomás

Una revolució científica durant els segles XVI i XVII?

Continguts · Bibliografia i recursos

El gabinet de curiositats

Continguts · Bibliografia i recursos

Ulisse Aldrovandi, col·leccionista

Continguts · Bibliografia i recursos

Obrir cadàvers

Continguts · Bibliografia i recursos

Llibres i cartes: Sabers en circulació

Continguts · Bibliografia i recursos

4. Revolució Científica II

José Pardo Tomás

La primera globalització

Continguts · Bibliografia i recursos

La cort, espai de ciència

Continguts · Bibliografia i recursos

Rodrigo Zamorano, cosmògraf

Continguts · Bibliografia i recursos

Telescopi i microscopi

Continguts · Bibliografia i recursos

Europa mira als altres

Continguts · Bibliografia i recursos

5. Ciència i Il·lustració

Antonio García Belmar i José Ramón Bertomeu

Què és la Il·lustració?

Continguts · Bibliografia i recursos

Els llocs de la ciència

Continguts · Bibliografia i recursos

Il·lustres desconeguts

Continguts · Bibliografia i recursos

Aigua, aire i foc

Continguts · Bibliografia i recursos

Somnis de la raó

Continguts · Bibliografia i recursos

6. Física i química durant el segle XIX

José Ramón Bertomeu i Antonio García Belmar

William Whewell i la ciència com a profesión liberal

Continguts · Bibliografia i recursos

Les aulas de ciències

Continguts · Bibliografia i recursos

El sistema periòdic

Continguts · Bibliografia i recursos

Ciència i gènere

Continguts · Bibliografia i recursos

La cultura material de la ciència

Continguts · Bibliografia i recursos

7. La medicina del segle XIX

María José Báguena Cervellera

La revolució clínica

Continguts · Bibliografia i recursos

El laboratori bacteriològic

Continguts · Bibliografia i recursos

Ignaz Semmelweis

Continguts · Bibliografia i recursos

Les «bales màgiques»: Els antibiòtics

Continguts · Bibliografia i recursos

La microbiologia

Continguts · Bibliografia i recursos

8. Biologia entre els segles XIX i XX

Ximo Guillem Llobat

La biologia como a disciplina científica

Continguts · Bibliografia i recursos

Francis Galton

Continguts · Bibliografia i recursos

Un gen, un enzim

Continguts · Bibliografia i recursos

El King’s College de Londres i l’estructura del DNA

Continguts · Bibliografia i recursos

El congrès d’Asilomar

Continguts · Bibliografia i recursos

9. Biomedicina i salut pública durant el segle XX

Josep Lluís Barona

Economia política de la salut

Continguts · Bibliografia i recursos

Els espais de l’acciò sanitària

Continguts · Bibliografia i recursos

Ludwik Rajchman i Walter Cannon

Continguts · Bibliografia i recursos

L’hospital i les especialitats mèdiques

Continguts · Bibliografia i recursos

Biopolítica i poder mèdic

Continguts · Bibliografia i recursos

10. La tecnociència del segle XX

Pedro Ruíz Castell

Què és la Big Science?

Continguts · Bibliografia i recursos

Instal·lacions militars

Continguts · Bibliografia i recursos

Frank Openheimer

Continguts · Bibliografia i recursos

El ciclotró

Continguts · Bibliografia i recursos

La transformació del régim de producción de sabers

Continguts · Bibliografia i recursos